Totally blank

See amid the winter's snow

In tro­pis­che delen van de wereld veran­deren keurige wegen op bepaalde momenten van het jaar in kolk­ende mod­der­stromen. Hier in het noor­den spe­len weer heel andere neer­slag­prob­le­men. Op de fiets is het alle­maal goed te doen, hoewel vrij koud. Echt koud is het natu­urlijk pas in Noor­we­gen, daar doen ze dan ook aan hon­den in plaats van fietsen.

blanc

Verder zijn mijn gedacht­en ook vrij blan­co. Vol­gend jaar 5000 euro col­legegeld, een groot wit gat. Dat ongetwi­jfeld een keer opge­vuld zal wor­den en waar mijn lev­ens­stan­daard vast niet al te veel onder zal lij­den. Deze maand is het zelfs hip om Niets te kopen.

Wat een rust en vrede nu we het kap­i­tal­isme achter ons hebben gelat­en, en dat in december.

Ssssst.

Reacties

  1. Helaas is het witte figu­ur niet geheel wit op een scherm.
    Vage vla­gen bli­jven het overschaduwen.

    Of ligt dat aan mijn cha­gri­jnig hoofd dat nu alles zwart ziet, zelfs de vlekkeloos witte jas van de dentist..?

Reageren is niet mogelijk.