Rennen voor je leven

Er gaat er niets boven een half uurt­je hard­lopen om de dag vol energie te begin­nen. De zon die tussen de lage wolken door kruipt en de lucht die elke ocht­end weer anders is. Op zulke momenten ben ik hele­maal in con­tact met mijn oergevoel: ren­nen over de savanne in plaats van staren naar een computerscherm.

Mijn ent­hou­si­asme voor sport beweegt zich in gol­ven, een paar maan­den wel en dan weer een paar maan­den niet. Hier in Gilling­ham lijk ik het goed vol te houden, miss­chien vooral dankz­ij Parkrun. Dit is een activiteit die in heel Enge­land wordt geor­gan­iseerd, en ook bij ons. Elke zater­dagocht­end kun je in het park 5 kilo­me­ter hard­lopen, waar­bij iedereen tegelijk begint. Bij de fin­ish wordt je tijd gereg­istreerd, en op de web­site kun je pre­cies bijhouden wat je tij­den zijn. Mijn kleine beet­je com­pet­i­tiviteit wordt hier elke zater­dag weer door aange­spro­ken. Door de week ren ik vaak met een collega.

Wat mijn werk betre­ft begin ik nu ook warm te lopen. De afgelopen drie maan­den heb ik als onder­zoek­sas­sis­tent gew­erkt op het insti­tu­ut waar Fred­dy zijn PhD doet. Mijn tijdelijke con­tract is na van­daag afgelopen. Maar gis­teren ben ik aangenomen voor een per­ma­nente posi­tie als Research Fel­low. Dus ik kan vol­gende week gewoon weer verder. Ik ben super blij: een baan in mijn vakge­bied, 20 minuten fiet­sen van ons huis! Het onder­zoek dat ze hier doen gaat over ontwik­kel­ingssamen­werk­ing en spe­ci­aal over klein­schalige land­bouw. Het is behoor­lijk prak­tisch, omdat het insti­tu­ut ook pro­jecten lei­dt en evalueert.

Met deze baan is mijn weg vooruit een stuk con­creter gewor­den. Een quote van Bil­bo (Lord of the Rings) lijkt me hier gepast:

The road goes ever on and on
Down from the door where it began
Now far ahead the road has gone
And I must fol­low, if I can
Pur­su­ing it with eager feet
Until it joins some larg­er way
Where many paths and errands meet
And whith­er then? I can­not say.

Reacties

 1. Gefe­lici­teerd Maaike! Wat tof dat je door kan gaan met jouw denken in ontwik­kel­ingswerk! En dat ren­nen is ook heel goed! Ik ben ook weer begonnen, en ik niet alleen…:)

 2. Gefe­lici­teerd Maaike, dat is prachtig nieuws! Maar pas op: hard­lop­ers zijn… ;-)

 3. Maaike wat super fijn dat je een leuke baan hebt gevon­den!! Geni­et ervan!
  En goed bezig met het ren­nen, zeg!

 4. Super! Gefe­lici­teerd Maaike! Ik hoop dat je gelukkig bent :) liefs

 5. Goed bezig!
  We played detec­tive and found your results on the ParkRun site-very impressive!
  Great about your job, good­luck being a Fellow :-).

 6. Dit is geweldig, woor­den schi­eten teko­rt, hier past een knuffel. En bedenk: het werk­end bestaan van veel mensen bestaat voor een belan­grijk deel uit Excel of vari­anten daar­van — je bent niet alleen.

 7. Wow, super joh, gefe­lici­teerd!!!!!!! daar heb je het al die jaren toch voor gedaan hè, lekker werken in je eigen vakge­bied! Veel suc­ces.. Liefs A(B)W

Reageren is niet mogelijk.