Chaos

Dit week­end zijn we ver­huisd van Amers­foort naar Gilling­ham (UK). Bij een ver­huiz­ing blijkt alti­jd weer dat de kos­mos neigt naar chaos. Het inpakken resul­teert in een wirwar van dozen en spullen, niet alleen in huis maar ook in mijn hoofd. De afgelopen week heb ik drie keer bij­na de trein gemist, iets dat in de maan­den hier­voor zelden gebeurde. En net als alti­jd hebben we de capaciteit van de boedel­bak over­schat, waar­door niet alles dat klaarstond ook meekon. Maar wat dat betre­ft kun­nen we met amice Gand­hi instemmen:

… a man who is poor will con­tin­u­al­ly exam­ine him­self and find out what are the super­flu­ous things he keeps for him­self, and, if you con­duct your­self in a sports­man­like spir­it from day to day, you will be astound­ed at the few­ness of things you require.

(waarmee ik ons natu­urlijk niet schaar onder de noe­mer ‘poor’)

Ivan kijkt uit het raamEen­maal in het nieuwe huis was de chaos hele­maal niet meer te overzien. Geert was meege­gaan zodat de auto weer terug kon naar Ned­er­land. Dat was dus direct een welkome extra mankracht voor het ver­huizen. Het huis ligt een stuk­je verder van de uni­ver­siteit en het cen­trum af dan de plek waar we in 2012 woon­den. Maar het is alle­maal goed te fiet­sen. Voor ons doen is het een enorm huis, met 3 kamers (woon, slaap en eet), keuken en badkamer.

Eigen­lijk heeft het huis teveel deuren en ramen, waar­door we con­stant moesten oplet­ten of Ivan wel bin­nen­bleef. Groot was dus de schok toen Fred­dy op de eerste avond de ach­ter­deur uit wilde gaan en de kat kwam bin­nen­lopen. Van­daag heb ik hem maar gewoon een band­je met onze gegevens om gedaan en de deuren open gezet. De huis­mus instincten van Ivan zijn toch sterk­er dan onze con­t­role over het huis.

Freddy maait het gras

Onder­tussen heeft Fred­dy de natu­ur in onze achter­tu­in beheerd met de gras­maaier die bij het huis hoort. En nu, aan het einde van het week­end, zit ik in onze opgeruimde woonkamer. Er hoeven nog maar 2 dozen te wor­den uit­gepakt. De klok staat nog op de ver­warm­ing, maar tikt er niet min­der gezel­lig door. Fred­dy zet thee in de eetkamer. De chaos is bed­won­gen. Voorlopig.

*

(Bron van Gand­hi quote: Mark Lind­ley, Gand­hi on prov­i­dence and greed)

Reacties

  1. Maaike, geweldig, hoe tre­f­fend je de afgelopen dagen op papi­er hebt gezet. ik zie daar weinig chaos in terug. Zoals Niels zegt: ‘you are gift­ed’. Suc­ces met wennen!

  2. Een mooi begin van de week, Maaike! En nu nog zor­gen dat de rust in je hoofd ook weer­keert, zit­ten je hard­loop­schoe­nen niet per ongeluk juist in die laat­ste doos?!Succes allebei!

  3. Fijn dat jul­lie een huis­je hebben gevon­den en dat het alle­maal gelukt is met ver­huizen! Suc­ces met wee een beet­je wen­nen enzo! Liefs josan

Reageren is niet mogelijk.