Hier en nu

I have lived with several Zen masters - all of them cats. — Eckhart Tolle, 'Guardians of Being' (Dier en Nu)

Begin maart zijn we neergestreken in Amers­foort, om weer een aan­tal maan­den in Ned­er­land door te bren­gen. April stond in het teken van de bruiloft van mijn zus­je Eline en kers­verse zwa­ger Simon. We zijn er zelfs voor in Israël geweest. Thuis besteed ik de tijd starend naar de lap­top dan wel tele­visie — afhanke­lijk van mijn moti­vatie en activitei­t­en­druk. Af en toe is het dan goed om ook eens naar Ivan te kijken.

Ivan

Het sim­pele feit dat je goed naar dieren kijkt haalt je uit je hoofd en brengt je in het hier-en-nu, waar het dier alti­jd al is — in over­gave aan het lev­en. (Eck­hart Tolle)

Behalve dat hij als kat alti­jd in het nu leeft, doet hij dat door­gaans ook nog eens slapend. De ellende in het nieuws is niet hier; de geschiede­nis van de kos­mos is niet nu, afgezien van het stuk­je dat zich hier nu afspeelt. Een menselijk bewustz­i­jn waar­door je kunt nadenken over de wereld is fan­tastisch, maar denken kan ver­slavend zijn waar­door je in je hoofd gaat leven.

Daar­naast is Ivan gewoon de lief­ste kat van Amers­foort. En de meest verharende.

Reacties

  1. Hoi Maaike, miss­chien dan een ander fan­tastisch ding benadrukken van ons mens zijn? “Feel the rain on your skin, no one else can feel it for you, no one else can let it in, no one else, no one else…!” Een heel toepas­selijk lied­je van Natasha Bed­ing­field nu er zoveel water uit de hemel komt vallen. Groet­jes, Wim

Reageren is niet mogelijk.