Verder

How far did they fly? Five and a half thousand as the crow. Or: from Indianness to Englishness, an immeasurable distance. Or, not very far at all, because they rose from one great city, fell to another. The distance between cities is always small; a villager, travelling a hundred miles to town, traverses emptier, darker, more terrifying space. — Salman Rushdie, The Satanic Verses

En ook deze peri­ode in Mada­gas­car is alweer bij­na ten einde. Onze teru­greis staat gep­land voor zater­dag, maar de groot­ste men­tale stap hebben we al gemaakt. Afgelopen week­end hebben we de “emp­ti­er, dark­er, more ter­ri­fy­ing” afs­tand tussen Ambo­hit­si­laozana en Tana afgelegd. Twee maan­den onafge­bro­ken in een dor­p­je tussen de rijstvelden, en dan nu de grote stad. Heel veel auto’s, super­mark­ten, kran­ten… Onbeperkt inter­net wat betekent: nieuwe muziek, Ned­er­landse tele­visie en voor mij weer hard aan het werk. Het is een beet­je overweldigend.

tbrousse

Negen uur reizen met de bus.

We kun­nen alvast wen­nen aan de inten­siteit van het urbane lev­en, waar­voor je in Ned­er­land natu­urlijk niet naar de ‘grote stad’ hoeft. Wat we niet hebben achterge­lat­en is de regen, die ook hier gezel­lig op het dak tikt, ter­wi­jl Fred­dy onder­weg is naar een afspraak. Alvast één ding min­der om aan te wennen…

Reacties

  1. Geni­et van de regen!!!
    En van de laat­ste momenten in Mada.
    tot snel, liefs Jantje

  2. Groet vanu­it Bara­ka aan het Tan­ganykameer, ik hoop een paar uur eerder te lan­den dan jul­lie, Mijn men­tale reis heb ik ook net achter de rus, van­mid­dag hier aangekomen vanu­it een bij­zon­der afgele­gen gebied, mensen die 10 jaar en brousse hebben geleefd van­wege de oor­log, wat een achter­afge­bied zeg, daar­bij vergeleken is de fufu hier in Bara­ka een paradi­js. Suc­ces met afscheid nemen en tot gauw!

  3. Het weer hier is een stuk beter dan je verwacht, hopelijk zater­dag ook! Goede reis, en hopelijk tot gauw.

Reageren is niet mogelijk.