Heerlijke Hollandse herfst

Een van de fijn­ste din­gen van Ned­er­land zijn de wis­se­lende seizoe­nen. De herf­st is nu duidelijk in volle gang, en trak­teerde ons deze weken op de ingang van de win­ter­ti­jd, een heuse storm, de eerste kruid­noten en een rijke druivenoogst!

P1160385

In Zwolle vie­len er niet alleen blaad­jes uit de bomen, maar vloog er ook zo nu en dan ook een tele­foon langs. Dit was een direct gevolg van onze zoek­tocht naar tele­foon­t­jes om de gestolen exem­plaren te ver­van­gen. Toen er een oude Nokia 3310 op tafel kwam, kwam ook het feit­je boven­dri­jven dat dit mod­el erg geschikt is voor tele­foon gooien. En dat moest natu­urlijk uit­geprobeerd wor­den… Ivan bekeek het alle­maal vanu­it zijn luie stoel.

Telefoon gooien

Tele­foon gooien

P1160545

Nu nemen we weer afscheid van de Hol­landse regen. In Mada­gas­car begint het regen­seizoen, dus we hoeven niets te mis­sen. Een laat­ste blik uit het raam, waar de vlieg­tu­igen klaarstaan op het glim­mende beton. Een regen­boog vormt zich in de gri­jze regen­wolken. Tot ziens!

Het IJ, Amsterdam

Het IJ, Amsterdam

Vlooienmarkt, IJ-hallen, Amsterdam

Vlooien­markt, IJ-hallen, Amsterdam

Reacties

  1. Dank voor het mooie ver­haal en de plaat­jes. Heel veel zegen de komende maan­den, suc­ces met alles!

Reageren is niet mogelijk.